Sakarya genelinde, Gerekli alt yapıyı oluşturmak, Kent halkını AB vatandaşlığına hazırlamak, AB üyesi ülkeler için bağlayıcı nitelik taşıyan müktesebatın benimsetilmesi ve uygulanması konularında İŞBİRLİĞİ, İLETİŞİM ve EŞGÜDÜM sağlama amacına yönelik çalışmalar yapmak üzere'PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ' oluşturulmuştur. Yönetim anlayışı içerisinde; yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları özel sektör ve vatandaş işbirliğine dayalı olarak bir toplumsal dönüşüm projesi olan AB'ye katılımda sürecin içinde SAKARYA olarak gereken inisiyatifi göstermek temel ilke olarak benimsenmiştir.VİZYON

Sürdürülebilir
Yerel kalkınmada, uyum süreçlerinde öncü ve etkin bir birim olmaktır.