Erasmus+ Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme Merkezi Proje Teklif Çağrısı Yayınlandı


Erasmus+ Merkezi proje destekleri kapsamında Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği başlığı altında yer alan "Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme" teklif çağrısı Avrupa Komisyonu tarafından yayınlandı. 
   
Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme (R2) projeleri için son başvuru tarihi:
1 Temmuz 2016'dır. 

İlgili çağrı için başvurular Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu’na bağlı Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı’na yapılacaktır. 

Sivil Toplum Kuruluşları, Gençlik Kuruluşları, Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar, Kamu Kurumları başvuru yapmaya uygun kuruluşlardır.

Ortaklık kompozisyonu 3 farklı ülkeden, en az 3 farklı kuruluş olacak şekilde olmalıdır. Türkiye'den koordinatör statüsüyle yapılacak başvurularda en az 1 program ülkesi ve program kılavuzunun 23. ve 24. sayfalarında belirtilen diğer ortak ülkeler içinden de 1 tanesi yer almalıdır. 

Gençlik alanında iyi uygulamaların değişimi, politika diyaloğunu teşvik eden faaliyetler ve ağ kurma faaliyetleri desteklenmektedir. Bu kapsamda yapılabilecek kapasite geliştirme faaliyetleri aşağıdaki gibidir:
 
  •       Seminer, konferans, çalıştay ve toplantı gibi gençlik alanında politika diyaloğunu, işbirliğini, ağ kurmayı ve değişimleri teşvik eden faaliyetler,  
  •       Büyük ölçekli gençlik etkinlikleri (en fazla 2 gün süreli),  
  •       Bilgilendirme ve farkındalık kampanyaları, 
  •       Bilgi, iletişim ve medya araçlarının geliştirilmesi, Gençlik çalışması yöntemlerinin, araçlarının, malzemelerinin, gençlik çalışması müfredatının, eğitim modüllerinin ve Youthpass gibi dokümantasyon araçlarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler 
  •       Özellikle açık ve esnek öğrenme materyalleri, sanal işbirliği ve Açık Eğitim Kaynakları (OER) aracılığıyla gençlik çalışması sunmak, eğitim ve destek sağlamak için yeni yollar geliştirilmesine yönelik faaliyetler

 Erasmus+ "Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme"  teklif çağrısı ile ilgili dokümanlar:

Başvuru rehberine ulaşmak için tıklayınız.
Sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.
Başvuru formu ve eklenmesi gereken belgelere ulaşmak için tıklayınız.

"Erasmus+ "Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme" projeleriyle ilgili daha önceki teklif çağrıları döneminde kabul almış projeleri Erasmus+ Proje Sonuçları Platformundan inceleyebilirsiniz. Erasmus+ Proje Sonuçları Platformuna ulaşmak için tıklayınız.